Vissza

Gyermekpszichológiai vizsgálat

Sok fejtörést okoz a szülőnek a problémás, nehezen kezelhető gyerek. Nehéz eldönteni, hol az elevenség és a valódi problémák határa. Azzal adjuk neki a legtöbbet, ha időben megkapja a segítséget ahhoz, hogy a legjobbat hozhassa ki az életéből. 

Tovább

A gyermekek pszichológiai vizsgálata önállóan, vagy a pszichiátriai kivizsgálás részeként történik. Mivel a személyiség maga is rendkívül bonyolult, mind gyermek, mind serdülőkorban, ennek vizsgálata igen nagy tapasztalatot, sok időt és ismeretet igényel a diagnosztikában.

A pszichológiai vizsgálat menete, lehetőségei

A vizsgálat során a pszichológus a gyermekkel és a családdal is interjút készít, diagnosztikai teszteket végeztet velük, melyek támpontot adnak a diagnózishoz.

Az interjúsorán a pszichológus először a szülők jelenlétében találkozik a pácienssel, függetlenül a gyerek korától. Az általános ismerkedés után a konkrét problémára irányul a figyelem. Fel kell térképezni a részletes szülési, szülés körüli eseményeket, a csecsemő- és kisgyermekkori fejlődés adatait, a közösségi adaptációt, az érdeklődést, az aktivitást, a viselkedést, a szokások jellemzőit, a korábbi betegségeket, a családban előforduló betegségeket, a család felépítését, a szűkebb és tágabb kapcsolati rendszert és viszonyokat, a szociális és kulturális sajátosságokat stb. A pszichológust a beszélgetéssel, viselkedés- és játékmegfigyeléssel nyert információk mellett pszichológiai tesztvizsgálatok segítik a probléma pontosabb körvonalazásában.

A diagnosztikai tesztek jól kiegészítik, pontosítják a személyes vizsgálatot. Nemzetközileg elfogadottak és világszerte alkalmazott teszteket használunk. A pszichológiai tesztek általában a gyermek teljesítményéről, képességeiről és személyiségéről nyújtanak árnyaltabb képet. Néhány közülük a teljesség igénye nélkül: képességvizsgáló eljárások (értelmi funkciók, színvonal mérésére), MAWI, HAWIK, WISC életkortól függő IQ meghatározására szolgáló tesztek, Raven-próba, amely intelligenciavizsgáló eljárás, és pusztán az agyban szunnyadó potenciális lehetőségeket méri társadalmi ismeretek nélkül, nem szükséges hozzá szóbeli aktivitás.

A pszichológus gyakran végez személyiségvizsgálatot is. A rajztesztnek számtalan formája van, ami nagyon jól használható bármely életkorban, hisz a gyermek elsőrendű nyelve, közlési eszköze a játék, a rajz (emberrajz, családrajz, farajz stb.) A játéktesztek alapjait hazánkban Polcz Alain dolgozta ki. A világjáték sorn a feladat az, hogy a tengeren szigetet építve az elemek segítségével alkossa meg a saját világát. A bábjáték egyénileg és csoportosan is alkalmazható. A klinikai bábjáték 24 figurából áll, mely tartalmazza a gyermek elsődleges és másodlagos környezetét, valamint néhány jelképes ember és állatfigurát. A gyermek egy tetszőleges történetet elevenít meg velük. A TAT a helyzeteket ábrázoló képekről történetszövés, a CAT képek alapján “állatmesék” kitalálása. A Rorschach-teszt a világ legelterjedtebb pszichodiagnosztikai vizsgáló eszköze, nagyobb gyerekeknél alkalmazható. A lényege, hogy a képen látható foltnak, “tintapacának” értelmet kell adni. Ilyenkor belső mintát vetítünk a tárgyra, megjelenítve a saját élményanyagot. A kérdőíves, egyéb diagnosztikus skálák lehetnek önbecslők, vagy szülők, hozzátartozók, pedagógusok számára készült skálák.

Diagnosztika és terápia a Medicina Egészségközpontban

Intézményünkben a jól képzett szakemberekből álló csoporton kívül a gyermekek számára szerethető, bizalmat keltő, barátságos és meghitt környezet várja a vizsgálatra érkező családot. A pszichológus a vizsgálatok végén körvonalazza a problémát, igyekszik azonosítani a tünetképződés hátterét, és ezek tükrében megoldási javaslatokat ad.