Medicina Bajmegelőző Kft.

Foglalkozás-egészségügy

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása alapvetően a munkáltató feladata. Az 1993. évi XCIII. törvény (Munkavédelmi törvény) 58 §. szerint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében minden munkáltató számára valamennyi munkavállalójára kiterjedően kötelezően előírja foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítását.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat törvényi meghatározása

A foglalkozás-egészségügyi ellátás olyan elsősorban preventív szolgálat, amelynek feladata egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenőrzése; másrészt javaslattétel ezek egészséget nem károsító szinten tartásának módszereire; harmadrészt a munka adaptálása a munkavállalók képességeihez testi, szellemi és lelki egészségi állapotának megfelelően; negyedrészt a munkavállalók egészségének ellenőrzése munkájukkal kapcsolatban.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladatai

A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi: a) a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat; b) külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását; c) a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát a szerződésben – a helyi körülmények figyelembevételével – meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül; d) külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást; e) külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat; f) a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást; g) külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat; h) a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását; i) külön jogszabályban meghatározottak szerint a 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát.

A szolgálat az alábbi munkáltatói feladatok ellátásában közreműködik:

a) a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, b) munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában, c) a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében; d) a foglalkozási rehabilitációban; e) a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.

Medicina B.M. Kft.

1044 Budapest, Megyeri út 53. II.emelet, Telefon: 061/238 0208, Fax: 061/450 1889, www.medicinabm.hu

Aktuális információk

Már a Medicina Egészségközpontban is megvásárolható az oxigénben gazdag, mennyei Kaqun víz! Legyen szó nagyobb vagy kisebb kiadásról (0,5l, 1,5l), nálunk biztosan megtalálja a legmegfelelőbbet!

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Elsőként értesülhet új szolgáltatásainkról, akcióinkról.

Medicina Assistant kartya

Medicina Assistant kartya